Loggbok

Det är vanligt inom yrkeshögskolan att studerande själva söker efter lämpliga LIA-platser. För att dokumentera sökandet kan skolan ange att loggbok ska skrivas under sökandet efter LIA-plats. En administratör ställer in om studerande ska skriva loggbok för sökande av LIA-plats och hur långt innan LIA-kursen börjar som det ska ske.

Administratören kan också ställa in om loggbok ska skrivas under själva LIA-perioden och hur ofta studerande ska se en påminnelse om loggboksskrivande på LearnPoints startsida.

Studerande skriver loggbok

När studerande blir påminda om att skriva loggbok så görs det genom att en textruta visas överst på deras startsida när de går till LearnPoint. I rutan finns en länk som de kan trycka på för att kunna skriva ett inlägg i loggboken.

Studerandes påminnelse om att skriva loggbok

Om man ska skriva loggbok och inte blir påmind om det på LearnPoints startsida så får man trycka på LIA-kursens namn i menyn till vänster och sedan välja Loggbok. Där kan man se sina tidigare loggboksinlägg och skriva nya genom att trycka på länken Skriv i loggboken.

Studerande skriver ett loggboksinlägg

Kurser som inte har börjat ännu syns inte i listan över aktiva kurser i menyn till vänster. När man skriver loggbok över sökande av LIA-plats för en kommande kurs så syns oftast inte den kursen i vänstermenyn. Om man inte blir påmind om att skriva loggbok över sökande efter plats på en framtida kurs så kan man komma till den kursen genom att trycka på Grupper i menyn till vänster. Då visas en lista över alla grupper och kurser som man har haft, har och kommer att ha i framtiden. Trycker man på namnet på den kommande LIA-kursen så kan man trycka på fliken Loggbok för att kunna skriva om sitt sökande efter LIA-plats.

Personal läser studerandes loggböcker

När en studerande skriver i loggbok för en LIA-kurs så kan den kursansvarige och kursadministratörer för den kursen ta del av den. Handledare kan inte läsa loggboksinlägg. Tryck på länken Loggböcker i menyn till vänster.