Lärande I Arbete (LIA)

Den utbildning på Yrkeshögskolan som bedrivs i form av praktik på arbetsplats kallas Lärande I Arbete (LIA). I LearnPoint kan studerande, kursansvariga och kursadministratörer på LIA-kurser och utbildningsledare och klassadministratörer på LIA-kursens klass registrera LIA-platser och handledare. Handledare får automatiskt ett konto i LearnPoint när de registreras. Under tiden den sökande letar efter LIA-platser och under LIA-perioden kan de föra loggbok över sitt arbete. Vid LIA-periodens slut får handledare och studerande en utvärdering som de ska besvara.

LIA-processen

Söka LIA-plats

När en administratör på skolan registrerar vilka kurser som en klass kan läsa så kan den även ange vilka av de kurserna som är LIA-kurser. Innan en LIA-kurs börjar så söker de studerande efter ett ställe där de kan göra sin LIA. Om skolan har ställt in att studerande ska skriva loggbok under sitt sökande efter LIA-plats kommer de studerande att påminnas om att skriva i loggboken. Hur ofta de ska få påminnelse kan ställas in av en administratör.

När det är klart var den studerande kommer göra sin LIA så kan antingen den studerande själv eller kursansvarig registrera uppgifter om handledaren, arbetsplatsen och de arbetsuppgifter som ska utföras. När handledare har registrerats kommer denne att få ett e-postmeddelande där det står att man ska gå till LearnPoint för att godkänna LIA-platsen. Handledaren loggar in och läser om villkoren för den studerandes LIA. Om de stämmer överens med vad som överenskommits så anger handledaren att LIA-platsen godkänns. Efter att den studerande och handledaren har godkänt LIA-platsen så kan kursansvarig eller en kursadministratör godkänna den studerandes LIA-plats. Det är möjligt att ställa in att handledare inte automatiskt ska få mail om att godkänna LIA-platsen. Om det är inställt så får en kursadministratör kryssa i kryssrutan Publicerad till handledare för att mailet ska skickas till handledaren.

Under LIA-perioden

När LIA-perioden börjar förväntas den studerande att dokumentera sitt lärande. Detta görs genom att skriva loggbok. En administratör kan ställa in hur ofta den studerande ska påminnas om att skriva loggbok under LIA-perioden.

Efter LIA-perioden

När LIA-perioden är slut kan handledaren och den studerande var för sig att få fylla i en utvärdering av LIA-perioden. Handledaren kan då frågas om hur väl den studerande levt upp till betygskriterier som finns formulerade i kursplanen för LIA-kursen. Under fliken Om på LIA-kursen finns det möjlighet att ladda upp en fil under rubriken Kursplan. Om en fil laddas upp här kommer handledaren att kunna se den på den studerandes LIA-plats.