LIA-inställningar

Länk till LIA-inställningar är tillgänglig i menyn till vänster för administratörer.

Loggbok under sökande av LIA-plats

Om det är inställt att studerande ska skriv loggbok under sökandet efter LIA-plats så kommer de sökande få en påminnelse om att de ska skriva i loggboken så ofta som det är inställt för Påminn de studerande. Påminnelsen visas som en ruta överst på startsidan och visas tills den studerande har gjort ett loggboksinlägg för den tid som påminnelsen gäller.

Studerande blir påminda om att skriva loggbok

Om det är inställt att påminnelse ska ges varje eller varannan dag så kommer studerande som inte skrivit loggbok den senaste dagen respektive två dagarna att se påminnelsen på vardagseftermiddagar.

Om det är inställt att studerande ska skriva loggbok varje eller varannan vecka kommer påminnelse visas från och med fredag förmiddag om den studerande inte har skrivit i loggboken efter tisdagen innevarande vecka.

Inställningen för Börja påminna anger när i förhållande till kursernas startdatum som påminnelse ska börja visas för studerande. Det är även möjligt att ange när loggbokspåminnelser ska göras för en specifik kurs. Genom att utbildningsledare eller ansvarig lärare gå till LIA-kursen genom att trycka på länken Grupper i vänstermenyn och välja LIA-kursen i listan och trycka på fliken LIA. Trycker man sedan på länken LIA Inställningar kan man ange inställningar enbart för den valda kursen. Det finns där även möjlighet att välja ett särskilt datum för när loggbok ska börja skrivas för sökande av LIA-plats på just den kursen.

Loggbok under praktiken

Under tiden LIA-kurser pågår kan studerande skriva loggbok om sin LIA-kurs. Om det är inställt att studerande ska skriva loggbok under praktiken så kommer de att bli påminda om det så ofta som det är angivet i inställningen Påminn de studerande.

Automatisk publicering till handledare

Om alternativet Ja är markerat här så kommer handledare automatiskt få e-postmeddelande när LIA-plats skapas. Handledaren kan då direkt gå in och godkänna LIA-platsens villkor. Om skolan vill ha mer kontroll över när handledare kontaktas så kan alternativet Nej väljas här. Då kommer inte handledaren få något meddelande eller konto förrrän det har markerats att LIA-platsen ska publiceras för handledaren. Detta kan vara praktiskt om skolan vill stämma av med den studerande och utbildningsledare kring den skapade LIA-platsen innan LIA-platsen blir officiell för den tilltänkte handledaren.

Handledare

Det är möjligt att ställa in om Instruktioner för handledare och Överenskommelse ska visas för handledare när de tittar på en LIA-plats. Den text som man skriver i de båda rutorna är synlig för handledare när de ska godkänna praktikplatsen och när de tittar på aktuella praktikplatser.

Om LIA-kursens kursplan finns uppladdad som fil under fliken Om, så kommer den filen vara synlig för handledaren när den tittar på LIA-platsen i LearnPoint. Den syns även innan handledaren godkänner LIA-platsen.

Spara inställningar för

De inställningar som görs här är generella LIA-ställningar. Det är även möjligt att ha andra LIA-inställningar på enskilda LIA-kurser. Det är därför möjligt att styra vilket genomslag de inställningar som har gjorts har på LIA-kurserna.