Registrera LIA-plats

Studerande registrerar LIA-plats

När du som är studerande har hittat en LIA-plats så kan du eller din kursansvarige registrera den i LearnPoint. Du gör det genom att välja LIA-kursen i menyn till vänster och sedan trycka på LIA-fliken i överkant. Tryck sedan på knappen Registrera LIA-plats.

Du börjar med att skriva in handledarens e-postadress och trycker sedan på knappen Nästa.

Studerande lägger till handledare

Fyll i handledarens förnamn, efternamn, telefonnummer och bekräfta handledarens e-postadress. Det är viktigt att handledarens e-postadress är rättstavad och att den går till handledaren personligen eftersom skolan kommer kommunicera med handledaren genom denna adress. Tryck på knappen Nästa när du är klar. Fyll sedan i information om arbetsuppgifter och arbetsplatsen där LIA-perioden ska vara. När du är färdig visas en sammanställning av information om LIA-platsen och handledare.

LIA-platsens uppgifter

Nu skickas ett e-postmeddelande till handledaren där det står att den ska logga in i LearnPoint och godkänna LIA-platsen. När handledaren har godkänt LIA-platsen behöver kursansvarige godkänna LIA-platsen genom att markera kryssrutan Godkänd av skolan. När skolan har godkänt LIA-platsen kan inte handledare eller studerande ändra på LIA-platsen. Om kursansvarig eller administratör ändrar i LIA-platsen behöver den studerande och handledaren godkänna LIA-platsen på nytt. Du kan se vilka som har godkänt LIA-platsen genom att se vilka kryssrutor som är markerade under Godkännande och publicering.

Personal registrerar LIA-plats

Om du som är registrerad som personal på en LIA-kurs ska registrera en LIA-plats för en studerande på en kurs så kan du använda länken LIA i menyn till vänster eller gå till fliken LIA på LIA-kursen. En lista över deltagare visas och för varje studerande. För de studerande och kurser där det finns en LIA-plats registerad visas fyra kryssrutor som visar vilka godkännanden som finns för LIA-platsen med gröna bockar.

Kryssrutor visar vilka som har registerad LIA-plats

Genom att trycka på den studerandes rad i LIA-listan kan du som är kursansvarig eller kursadministratör registrera handledare och LIA-plats på samma sätt som studerande gör. Du kan dessutom skriva en intern kursanteckning som studerande inte kan se och som gäller för den studerande på hela LIA-kursen.

Personal registrerar LIA-plats åt en studerande

Registrera flera LIA-platser för studerande och kurs

Det kan hända att studerande behöver göra sin LIA på flera LIA-platser under samma LIA-kurs eller att studerande behöver avbryta sin praktik på en LIA-plats och flytta till en annan under pågående kurs. Om du är kursansvarig eller kursadministratör kan du redigera den studerandes LIA-plats genom att trycka på penn-ikonen uppe till höger. Därefter ändrar du siffran i rutan för Omfattning. Ange hur många poäng som ska läsas på den befintliga LIA-platsen. Om ett poängantal som är mindre än den angivna maxpoängen anges så är det möjligt att registrera ytterligare en LIA-plats för den studerande på LIA-kursen. Det kommer då att visas mer än en rad för den studerande i LIA-listan.

LIA-plats som inte omfattar hela LIA-kursen