Studerande/Deltagare

Här visas vilka studerande/deltagare som är medlemmar i gruppen. Det är möjligt att snabbt hitta genom att skriva in uppgifter som finns om studerande, t.ex. namn, personnummer, adress osv. i sökrutan. Genom att ändra i menyn för status så kan du exempelvis ta fram studerande som har slutat eller är antagna men ännu inte inskrivna. Du kan även välja att inte ha Inget filter. Då kommer alla studerande som har koppling till gruppen att visas, även de som har slutat.

Studerandesidan:

Rapporter

Vill du ha utskriftsvänliga versioner av studerandelistor trycker du på Rapporter uppe till höger. Sedan väljer du någon av de typer av rapporter som finns där, exempelvis betygsöversikter eller journalrapporter. Listor med de studerandes kontaktuppgifter eller foton finns under Studerandeinformationsrapporter. Om studerande har svarat på kursutvärderingar så är det under Enkäter du får ut resultatet av dem. Lärare och kursansvariga kan se enkätsvar om kurstillfälle, men bara de frågor som har givna svarsalternativ. Utbildningsledare och kursadministratörer kan även se svar på fritextfrågor i kursutvärderingar.

Trycker du på någon av rapporttyperna öppnas en ruta där du får välja vilken typ av rapport du vill ha. Den kommer sedan som en pdf-fil till din dator.

Skapa rapport

Information om enskild studerande

Om du trycker på namnet på någon av de studerande i listan så kommer du till en ny sida som visar information om personen:

Den valda studerande

Trycker du på knappen Gå till profilsidan får du se ytterligare information om den studerande.

Om

Här visas bild på den studerande och kontaktinformation. Om man har behörighet kan man ändra bild genom att trycka på penn-ikonen vid bilden. Den som har behörighet ser även länk till att redigera personuppgifter längst ned på sidan.

Studerandes användarinformation

Kalender

Visar den studerandes schema. Om man håller muspekaren stilla över en händelse i kalendern så visas mer information.

Studieplan

Här visas den studerandes kurser med deras respektive startdatum, slutdatum och poäng. Om kursen är betygsatt så visas även betygen här. Klickar du på namnet på en kurs så kommar man till den kursens gruppsida.

Studerandes studieplan

Noteringar

Noteringar om den studerande kan göras av all personal. Om någon i personalen har gjort en notering så kan den läsas av den som skapat noteringen, utbildningsledare och administratörer. En notering består av en rubrik, en text och eventuellt bifogade filer. För att skapa en ny notering klickar du på knappen Ny intern studerandenotering.

Sedan anger du Rubrik och Text. Det är även möjligt att att ladda upp filer att bifoga till noteringen.

Ny studerandenotering