Personal

Under fliken Personal visas de i personalen som är kopplade till gruppen. Även vilken roll som personerna har i förhållande till gruppen visas, exempelvis Kursanvarig och Kursadministratör.

Personallista för kurs

Om du trycker på namnet på någon i listan visas kontaktuppgifter för den personen.

Vald personal

Roller på klasser och kurser

Skolans administratörer kan ändra vilken roll personen har i klassen eller på kursen.

Alla som är personal på en klass kan se klassens nyheter, material med mera, men kan inte ändra eller lägga till någonting. Desstuom kan en administratör tilldela dem roller. Dessa kan vara:

Alla som är registrerade som personal på en kurs kan skapa nyheter och lägga till material, men inte sätta betyg. Dessutom kan en administratör lägga till dessa roller till dem: