Material

Till varje grupp kan du knyta material som kan vara antingen filer eller länkar.

Innehållet på Material-fliken under grupper

Lägg till fil

För att lägga till en fil trycker du på länken Lägg till fil. Därefter trycker du på knappen Välj en fil... och letar fram filen på din dator. När du valt rätt fil trycker du på knappen Spara.

Lägg till länk

För att lägga till en länk trycker du på länken Lägg till länk. Ange sedan vilken webbadress som länken ska gå till i rutan Länk. Tänk på att webbadressen måste börja med http:// eller https://.

Skriv vilken text som länken ska ha i rutan Titel. Avsluta med att klicka på knappen Spara.

Ändra och ta bort

De länkar och filer som finns i listan kan du ändra genom att trycka på pennikonen och sedan genomföra de ändringar du vill göra. Om du vill ta bort en länk eller fil trycker du på papperskorgsikonen och bekräftar borttagningen med knappen Ta bort.