Grupper

I menyn till vänster visas de grupper som du har har koppling till. Det finns grupper på flera nivåer:

  1. Den gemensamma gruppen för skolan
  2. Utbildningens grupp (klassen)
  3. Grupper för enskilda kurser

Den gemensamma gruppen för skolan har samma namn som skolan och innehåller alla inskrivna studerande och de som är anställda på skolan. Konsulter och LIA-handledare är inte medlemmar i den gemensamma skolgruppen. Klasser som du är kopplad till syns från det att klassens startdatum infaller tills slutdatumet har passerats.

Grupper för enskilda kurser syns från och med 2 dagar innan kursen börjar och är synliga till och med 14 dagar efter det att kursens slutdatum har passerat. För att kunna se klasser och kurser som inte är pågående kan man trycka på Grupper i menyn till vänster så visas en lista på alla klasser och grupper som man har koppling till.

Tryck på rubriken Grupper för att komma till lista med alla grupper