Kurser

När du har valt en klass visas en flik som heter Kurser. Trycker du på den visas en lista över alla kurser som är kopplade till klassen. Listan innehåller uppgifter om kursens namn, löptid, omfattning (i poäng). Kursens namn är klickbar och om man trycker på den länken kommer man till kursens sida.

Betygsättning

Om du är utbildningsledare för klassen eller klassadministratör så visas även status för betygsättningen på kurserna. Om något betyg har satts för någon studerande på en kurs kommer det stå Betygsättning påbörjad. När alla studerande på kursen har ett publicerat betyg kommer det stå Betygsättning klar. Om kursansvariga har satt och klarrapporterat betyg kommer det stå Betyg kan publiceras. Om du trycker på texten i kolumnen Betygsättning kommer du till betygsättningssidan för den kursen.

Lista över kurser under fliken Kurser för en klass