Om

För varje grupp finns det en flik som heter Om. Den visar information om gruppen, som namn, kod, startdatum och slutdatum. Om det är en kurs så finns det även möjlighet för kursadministratör eller klassadministratör för kursens klass att ladda upp en kursplan som en fil och denna är sedan åtkomlig för studerande och personal på kursen och även LIA-handledare om det är en LIA-kurs. Tryck knappen Ladda upp för kursplan.

Om-flikens utseende

Om du är klassadministratör kan du ändra uppgifter om klass och klassens kurser. Kursadministratör för kursen kan ändra för kursen. Gör det genom att trycka på länken Redigera, genomföra ändringen och trycka på knappen Spara.