Betygsprocessen

Den som är kursansvarig för kan sätta betyg på de studerande på kursen. När den kursansvariga är nöjd med de betyg som satts klarrapporterar denne betygen. Utbildningsledare kan då granska de klarrapporterade betygen och sedan publicera dem. När betygen är publicerade blir de synliga för studerande i deras studieplaner. Om sedan ett betyg som blivit publicerat blir ändrat så syns inte ändringen för studerande förrän betygetet har publicerats på nytt.

Sätta betyg

Om du är kursansvarig för en kurs kan du sätta betyg på de studerande på kursen. Du gör det genom att trycka på kursens namn i vänstermenyn och sedan på fliken Betyg i överkant. Där visas en lista över studerande på kursen. Tryck på en studerande i listan för att öppna en ruta där betyg kan väljas. Om du vill slippa att öppna varje studerandes betygsättningsruta var för sig så kan du trycka på knappen Öppna alla så öppnas rutor för alla studerande i listan.

Ruta för att betygsätta studerande

Välj vilket betyg den studerande ska ha på kursen genom att trycka på det betyget. En knapp som heter Klarrapportera visas då uppe till höger. Genom att trycka på den anger du för utbildningsledare att du är klar med betyget så att denne kan publicera det. Studerande kan se det publicerade betyget i sin studieplan.

Klarrapporteraknappen

Det är även möjligt att vänta med att klarrapportera tills alla studerandes betyg har blivit satta och därefter trycka på knappen Klarrapportera alla.

Ändra betyg

Betyg som inte är klarrapporterade kan enkelt ändras. Du sätter bara ett annat betyg än det som har satts sedan tidigare. Är betyget klarrapporterat så går det att ändra genom att du anger ett annat betyg för den studerande. Den klarrapportering som gjorts för det tidigare betyget kommer då att hävas och du behöver trycka på knappen Klarrapportera för att det nya betyget ska bli klarrapporterat.

Om du är kursansvarig kan du inte ändra på ett betyg som blivit publicerat av en utbildningsledare. Det är bara utbildningsledare, klassadministratörer eller administratörer på skolan som kan ändra publicerade betyg. Det tidigare publicerade betyget kommer stå kvar som gällande tills ändringen har publicerats.

Ta bort betyg och återställa betyg

Du kan ta bort betyg som du har satt men som inte ännu publicerats. Du gör det genom att trycka på de tre prickarna överst till höger när den har valt en studerande under fliken Betyg. En meny öppnas där man kan välja Ta bort.

En utbildningsledare kan ta bort ett publicerat betyg. Det publicerade betyget kommer att kvarstå tills borttagningen av betyget är klarrapporterat och publicerat. Det är möjligt att återställa ett ändrat betyg till det senast publicerade betyget. I menyn som visas när man trycker på de tre prickarna så finns alternativet Återställ det senast publicerade betyget.

Ta bort och återställ betyg

Vilket som är det senaste publicerade betyget kan du se genom att trycka på länken (historik) precis under de tre prickarna. Där visas vilka ändringar som gjorts med den studerandes betyg på kursen.