Kontroll och publicering av betyg

Betyg kan sättas av kursansvariga. När de har satt betyg så klarrapporterar de betyg som satts. Utbildningsledare kan då publicera betygen. Studerande kan enbart se publicerade betyg.

Utbildningsledare kontrollerar betygsättning

Utbildningsledare kan övervaka hur ansvariga lärare ligger till med betygsättning av sina kurser. Genom att gå till en klass och sedan trycka på fliken Kurser visas kurserna som klassen har i en lista och där finns en kolumn som heter Betygsättning. Kursernas betygsättningsstatus kan vara:

Betygsättningsstatus för kurs

Utbildningsledare publicerar betyg

När kursansvarig har klarrapporterat betyg för en eller flera studerande på en kurs kommer kursens betygsättningsstatus bli Betyg kan publiceras.

Utbildningsledaren kan trycka på en klass i vänstermenyn och sedan välja fliken Kurser. Om det finns klarrapporterade betyg på kurser så kommer det att stå Betyg kan publiceras i kolumnen för Betygsättning.

Tryck på betygsättningsstatus för en kurs för att komma till sidan för hantering av kursens betyg. Du kan även gå till direkt till kursen och trycka på fliken Betyg. Efter att ha granskat de betyg som kursansvarig har satt kan du som är kursadministratör på kursen eller utbildningsledare på klassen som kursen tillhör publicera betygen genom att trycka på knappen Publicera för en studerandes betyg eller knappen Publicera alla. Om alla studerande nu har publicerade betyg kommer kursens betygsättningsstatus bli Betygsättning klar, annars kommer statusen bli Betygsättning påbörjad.

Ändra publicerade betyg

Publicerade betyg kan inte ändras av den kursansvariga, men det är möjligt för kursadministratören, klassadministratören eller utbildningsledaren på klassen som kursen tillhör att göra det. Om du är en av dessa och vill ändra på betyg som kursansvarig har satt så trycker du på den studerande i listan och väljer ett annat betyg och trycker sedan på knappen Klarrapportera. Du kan du även ändra vilken person som är betygsättare och vilket betygsättningsdatum som ska gälla. Om betyget som ändrats var publicerat, så behöver det publiceras på nytt för att den studerande ska se det nya betyget.

Om du har ändrat ett publicerat betyg och ännu inte har publicerat förändringen som du gjort så kan du återställa betyg till det senast publicerade betyget. Tryck på de tre prickarna uppe till höger i rutan för den studerandes betyg och välj Återställ det senast publicerade betyget.

Ta bort betyg

Kursansvarig kan ta bort betyg som har satts och klarrapporterats men endast kursadministratörer, administratörer på skolan eller klassadministratörer och utbildningsledare på klassen som kursen tillhör kan ta bort betyg som är publicerade. Om betyget som tas bort är publicerat så behöver även borttagningen publiceras för att betyget inte längre ska visas för den studerande. För att ta bort ett betyg så trycker du på den studerande i listan vars betyg man vill ta bort och sedan på de tre prickarna längst upp till höger och välj Ta bort.

Tryck på prickarna för att kunna ta bort betyg

Historik

När betyg sätts, ändras, klarrapporteras och publiceras så loggas det. Dessa åtgärder visas om man trycker på (historik) uppe till höger i den studerandes betygsruta. Här visas när och av vem som ändringar som gäller den studerandes betyg på kursen har gjorts.