Nyheter - Startsidan i LearnPoint

Det första som man möts av när man loggat in i LearnPoint är sina nyheter. Nyheter kan skapas för grupper, klasser eller hela skolan. Det syns vem som har skapat en nyhet, när det gjordes och för vilken grupp nyheten gäller. Läs mer om hur man skapar nyheter under Grupper - Nyheter.

Om du har aktiva notifieringar, exempelvis om kursutvärderingar som ska fyllas i, LIA-platser som ska godkännas eller att du ska skriva i loggboken för en LIA-plats så visas dessa överst på sidan.

För att komma tillbaka till den här sidan trycker du på Nyheter i menyn till vänster.

Startsidan i LearnPoint