Kom igång med LearnPoint - Introduktion för lärare

Gå till LearnPoint för din skola genom att ange följande webbadress:

[dinskola].learnpoint.se

Byt ut [dinskola] mot namnet på din skola.

Om det är första gången du använder LearnPoint trycker du på länken Aktivera konto längst ned i inloggningsrutan.

Länk för att aktivera konto

Du får då ange din e-postadress och därefter får du ett e-postmeddelande med användarnamn och en länk för att skapa lösenord. När du skrivit in och bekräftat vilket lösenord du vill ha kan du börja använda LearnPoint.

Det här kan du som är lärare göra i LearnPoint

Se dina kurser

Lista äver inloggad användares grupper

Pågående kurser visas som grupper i vänstermenyn. Kurser som är avslutade eller inte har börjat ännu hittar du genom att trycka på rubriken Grupper i menyn till vänster.

Läsa kursplanen

Kursplanen finns på fliken Om

Om administratör laddat upp kursplanen för kursen som en fil så finns den åtkomlig för lärare och studerande under fliken Om på kursen. Tryck på filnamnet för Kursplan för att se filen.

Se studerande på kursen

På fliken Deltagare visas de studerande på kursen. Om de är fotograferade visas även bilder.

Lista över studerande på en kurs

Du kan även få utskriftsvänliga listor över de studerande, med kontaktuppgifter och foton, genom att trycka på knappen Rapporter och välja Studerandeinformationsrapporter.

Se ditt och kursernas schema

Om du vill se schemat för en kurs går du till kursen och trycker på fliken Kalender. Då visas de lektioner, aktiviteter och tentor som är schemalagda på kursen. Vila muspekaren på en lektion för att se detaljer.

En lärares kalender

Trycker du på länken Kalender i menyn till vänster visas ditt egna schema. Om du vill kan du prenumerera på ditt schema i din mobil, i Outlook eller på en surfplatta. Tryck på knappen Publicera kalendern till IPhone, Outlook, etc. under kalendern.

Skriva nyheter

Det första man ser när man loggar in i LearnPoint är nyheter. För varje kurs som du har kan du som lärare skriva nyheter. Dessa syns då på de studerandes startsidor i LearnPoint.

Nyheter för en kurs

Det är möjligt att ladda upp bilder för att illustrera de nyheter som du skapar.

Dela material

Innehållet på Material-fliken

Under fliken Material kan du ladda upp filer och lägga upp länkar till webbsidor som du vill att de studerande ska ta del av.

Sätta betyg

Om du är kursansvarig för en kurs så kan du sätta betyg på de studerande i kursen. När du är färdig med betygsättningen så klarrapporterar du betygen så att en utbildningsledare kan publicera dem.

Kursansvarig kan sätta betyg på en kurs

Endast publicerade betyg kan ses av studerande på deras studieplan. Läs mer om att sätta betyg här.

Hantera LIA-platser

Om du är ansvarig för en kurs i Lärande i Arbete (LIA) kan du hantera de studerandes LIA-platser genom LearnPoint. Om inte de studerande själva registrerar LIA-platserna så kan du göra det.

Lärare tittar på en LIA-plats

Du kan läsa i de studerandes loggböcker för LIA-platserna, godkänna LIA-platserna och läsa enkätsvar från studerande och handledare när LIA-perioden är slut. Under tiden kan du kommunicera med den studerande och handledaren genom att skriva och läsa kommentarer. Läs mer om att arbeta med LIA-platser här.