Kom igång med LearnPoint - Introduktion för studerande

Gå till LearnPoint för din skola genom att ange följande adress:

[dinskola].learnpoint.se

Byt ut [dinskola] mot namnet på din skola.

Om det är första gången du använder LearnPoint trycker du på länken Aktivera konto längst ned i inloggningsrutan.

Länk för att aktivera konto

Du får då ange din e-postadress och därefter får du ett e-postmeddelande med användarnamn och en länk för att skapa lösenord. När du skrivit in och bekräftat vilket lösenord du vill ha kan du börja använda LearnPoint.

Det här kan du som är studerande göra i LearnPoint

Se nyheter och notiser

Lärare på dina kurser, utbildningsledare för din klass och administratörer för skolan kan skapa nyheter. Du ser nyheterna på direkt när du loggat in i LearnPoint. Du ser även notiser om saker som du kan göra, exempelvis svara på en enkät, skriva i loggbok för LIA-plats eller godkänna en LIA-plats.

Nyheter och notiser för studerande på LearnPoints startsida

Se ditt schema

Skolan kan använda LearnPoint för att lägga schema och då ser du dina lektioner, tentor och aktiviteter i din kalender i LearnPoint. Du kan välja att prenumerera på din LearnPoint-kalender och då kan du se ditt schema som händelser i kalendern på din telefon, surfplatta eller dator.

Kalendervisning för studerande

Se studieplan och betyg

Din studieplan i LearnPoint visar vilka kurser du har, när de går och hur många poäng de har. När betyg har satts och publicerats på någon kurs så syns det här.

Studieplan för studerande i LearnPoint

Se kursplaner och material om kurser

Kurserna som du är registrerad på finns tillgängliga i LearnPoint. Om det finns en kursplan bifoga på kursen så hittar du den under fliken Om. Lärarna på kursen kan även ladda upp filer och ange länkar under fliken Material.

Filer och länkar finns under fliken Material

Se vilka lärare du har på kurserna

Du kan se vilka lärare som är kopplade till kurserna som du har under fliken Personal. Du kan även se deras e-postadress och telefonnummer om de finns tillgängliga.

Personalfliken på en kurs för en studerande

Registrera och hantera LIA-platser

Under dina studier kan du ha kurser som är förlagda till arbetsplatser. Det kan också vara du som ansvarar för att leta upp arbetsplats och handledare för dessa kurser. När du har hittat en handledare kan du registrera den i LearnPoint och därigenom sköta hanteringen av processen kring godkännande av LIA-platsen. Under sökande efter LIA-plats och under praktikperioden kan du föra loggbok i LearnPoint.

LIA-plats för en studerande