Roller

Roller i LearnPoint styr vad personal på skolan i en klass eller grupp har rätt att göra. Administratörer kan tilldela roller till personer på skolan och på klasser och kurser. Utbildningsledare kan också tilldela roller till arbetande i sina klasser och kurserna som hör till dem.

Globala roller

Genom att tilldela en person en global roll så ges den personen behörighet att göra ändringar för hela skolan och på alla klasser och kurser. Globala roller hanteras på en persons profilsida. Du når den t.ex. genom att att trycka på personens namn under fliken Personal på en klass eller kurs och därefter på knappen Gå till profilsidan. Längst ned på personens profilsida finns länk för att hantera dennes globala roller.

Länk för att hanera persons globala roller

Möjliga globala roller:

Kryssrutor för att välja globala roller

Markera kryssrutorna för de roller som personan ska ha och tryck på knappen Spara.

Roller på klasser

Den personal som finns på en klass kan tilldelas roller. Detta kan göras i samband med att personen läggs till på klassen eller genom att trycka på personens namn under fliken Personal på klassen och sedan på knappen Ändra roll.

Ändra roll för personal på en klass

Möjliga roller på en klass:

Roller på kurser

Utbildningsledare på klasser har behörigheter att göra allting som kursansvariga kan göra på klassens kurser. De kan dessutom publicera betyg. Detta kan de göra utan att vara tillagda som personal eller vara tilldelade roller på klassen kurser. Personalen på kurser kan skapa nyheter, ladda upp material, se deltagare och ta ut rapporter för dem. Utöver det kan de tilldelas följande roller:

Roller på personal för en kurs