Om grupper

Mycket av det som sker i LearnPoint är kopplade till grupper. Grupperna i LearnPoint hänger ihop med varandra hierarktiskt där skolans grupp är överst och under den finns klasserna som i sin tur har kurser under sig.

Gruppernas egenskaper

Varje grupp i LearnPoint har ett namn, en kod och möjlighet att ange ett start- och ett slutdatum. Under fliken Om visas gruppens egenskaper och därifrån kan den som är behörig även göra ändringar efter att ha tryckt på Redigera längst ned.

För klasser finns också möjlighet att ange MYhs utbildningsnummer och för kurser kan man ange en beskrivning och ladda upp en kursplan som en fil. Beskrivningen och kursplanen kan studerande och personal på kursen läsa.

Gruppmedlemskap

Studerande

Studerande som läggs till på en klass blir automatiskt deltagare på klassens kurser. De blir även automatiskt studerandemedlemmar i skolans grupp. De kan alltså se alla nyheter, allt material och personalen på skolan. Om du registrerar ett studieavbrott eller studieuppehåll kommer den studerande att förlora medlemskapet i kurser som inte är betygsatta eller för LIA-kurser där det finns en LIA-plats registrerad.

Personal

Personal som läggs till på en klass blir även personalmedlemmar på skolans grupp. Detta gäller inte för personal som läggs till på kurser. De kommer inte att läggas till automatiskt på klassens grupp eller på skolans grupp. Konsulter och lärare som enbart undervisar på kurser och inte läggs till på någon klass kommer alltså inte se klassen eller skolans nyheter, material, kalender och studerande.