Lägg till studerande och skriv in från yh-antagning.se

Nya studenter skrivs in i LearnPoint av administratör. Studerande kan skrivas in direkt från yh-antagning.se eller läggas till manuellt. Gå till klassen som studerande ska läggas till i och välj fliken Studerande och tryck på knappen Lägg till. Nu får du välja mellan Lägg till studerande och Skriv in från yh-antagning.se.

Studerande som har lagts till kan sedan gå till skolans LearnPointadress på webben och trycka på länken för att aktivera konto. De får då ange sin e-postadress och de får sedan ett e-postmeddelande dit med sitt användarnamn och en länk till att skapa lösenord.

Knapp för att lägga till studerande

Lägg till studerande

Om du väljer alternativet Lägg till studerande får du börja med att ange den studerandes personnummer med 12 siffror och bindestreck innan de fyra sista siffrorna. Om den studerande saknar svenskt personnummer får du ange det personnummer som studerande har från sitt hemland eller sitt födelsedatum. Tryck sedan på knappen Nästa och fortsätt fylla i personuppgifter om den studerande. Förnamn, Efternamn, E-post och adressuppgifter är obligatoriska. Tryck sedan på knappen Nästa. Ange sedan vilken studerandestatus som ska gälla.

Skriv in från yh-antagning.se

För att kunna skriva in antagna sökande på en utbildning i yh-antagning.se som studerande i en klass måste man först koppla ihop klassen i LearnPoint med utbildningen i yh-antagning.se. Om du har den globala rollen Administratör av integration med yh-antagning.se kan du göra det genom att gå till en klass och sedan fliken Studerande kan du trycka på Lägg till och välja Skriv in från yh-antagning.se. Tryck sedan på knappen Välj utbildning och välj anordnare, antagningsomgång och utbildning När kopplingen är gjord visas knappen Skriv in från yh-antagning.se istället för Välj utbildning om du har administratörsrättigheter på klassen.

Skriv in antagna från yh-antagning.se

När en klassadministratör eller utbildningsledare trycker på knappen Skriv in antagna från yh-antagning.se startas en process i flera steg.

Skriv in antagna från yh-antagning.se

Om det finns antagna som saknar personnummer måste detta anges innan dessa kan skrivas in. Observera att det går att klicka på Nästa och fortsätta inskrivningen med de som har personnummer.

Komplettera med personnummer

Första gången som man skriver in antagna från yh-antagning.se i klassen så kommer bara nya studerande läggas till. Man kan sedan genomföra inskrivning från yh-antagning.se på nytt och då kommer de förändringar som skett sedan den senaste inskrivningen genomföras. Nya antagna kommer att skrivas in och antagna som har angivit att de ej längre är intresserade kommer att skrivas ut. För de som kommer att skrivas ut måste status anges, till exempel Startade inte eller Studieavbrott.

Välj status

Innan importen genomförs visas vilka studerande som kommer att skrivas in och skrivas ut. Tryck på knappen Genomför inskrivning enligt ovan för att slutföra inskrivningen.

Välj status

Studerande som skrivits in från yh-antagning.se kommer även att läggas till på klassens kurser.

Lägg till enskild studerande på klass

Det är möjligt att lägga till en enskild studerande på en klass. Tryck på knappen Lägg till under fliken Studerande på klassen och välj Lägg till studerande.

Knapp för att lägga till ny studerande på en klass

Ange sedan den studerandes personnummer. Om det inte redan finns någon studerande med detta personnummer i LearnPoint så får du ange den studerandes personuppgifter. Tryck sedan på knappen Nästa.

Fyll i den studerandes personuppgifter

Om den studerande redan är registrerad i LearnPoint behöver du inte ange personuppgifter utan du kommer direkt till nästa steg som är att ange datum fär när den studerande ska vara inskriven. Avsluta genom att trycka på knappen Klar.

Ange datum för när den studerande ska vara inskriven