Studieavbrott, studieuppehåll och andra ändringar av studerandestatus

När studerande hämtas från yh-antagning.se får de automatiskt statusen Inskriven i klassen. Om de sedan av olika skäl gör avbrott eller uppehåll i sina studier så behöver det registreras i LearnPoint.

Ändring via yh-antagning.se - Tidigt i utbildningen

I anslutning till att utbildningen startar är det vanligt att studerande hoppar av utbildningen eller inte dyker upp när utbildningen drar igång. Om det finns reserver vill man då anta dem och snabbt skriva in dem i LearnPoint. Om studerande i en klass har hämtats från yh-antagning.se så kan man använda samma funktion för att uppdatera klassens studerande när ändringar har inträffat där. Nya sökande som har antagits kommer att skrivas in och sökande som förlorat sin plats efter det att de skrevs in i LearnPoint kommer du att få ange vilken deras nya status ska bli. Om en sökande aldrig dök upp när utbildningen började så kan du ange dennes status till Startade inte. Om den sökande påbörjade utbildningen men hoppade av efter att ha deltagit i studier anger du statusen Studieavbrott.

Ändring av studerandes status

Om en studerande avbryter sina studier eller gör studieupphåll så behöver detta registreras i LearnPoint. Gå till fliken Studerande på klassen där den studerande är inskriven. Tryck på namnet på den studerande som du vill ändra på. Tryck på knappen Ändra status.

Knapp för att ändra studerandes status

Ange den status som ska gälla och sedan från vilket datum som ändringen ska gälla.

Menyn som visar möjliga statusar för studerande i klass

Om den nya statusen är Studieuppehåll får du även ange när studieuppehållet ska upphöra.

När studieuppehåll eller studieavbrott registreras på en studerande i en klass så kommer medlemskapet upphöra i klassens kurser som inte är betygsatta. Detta gäller inte om kursen är en LIA-kurs och det finns en LIA-plats registrerad på den studerande.